Słowo Boże dla naszej wspólnoty na rok 2014/2015

slowo boze

  

"Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana -

gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem,

a depczący winogrona za siejącym ziarno;

z gór moszcz spływać będzie kroplami,

a wszystkie pagórki będą nim opływać.

Uwolnię z niewoli lud mój izraelski -

odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać;

zasadzą winnice i pić będą wino;

założą ogrody i będą jeść z nich owoce.

Zasadzę ich na ich ziemi,

a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem -

mówi Pan, Bóg twój". (Am 9, 13-15)

 

* Każdego roku podczas Prowincjalnych Dni Wspólnoty, na których gromadzą się wszystkie wspólnoty oazowe działające przy Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, ma miejsce modlitwa za poszczególne wspólnoty. Podczas tej modlitwy prosimy o Boże łaski dla wspólnot na kolejny rok oraz o Jego Słowo, czyli wskazanie najbardziej właściwego tekstu Pisma Świętego dla aktualnych potrzeb duchowych wspólnoty. Na zakończenie modlitwy nad daną wspólnotą, jeden z moderatorów otwiera Pismo Święte w dowolnym miejscu. Fragment, na który natrafi jest, jak wierzymy, Bożym Słowem dla tej wspólnoty na bieżący rok. Zawiera on Boże światło, Boże przesłanie, które będzie ją prowadzić w nadchodzącym czasie. Zadaniem wspólnoty jest to Słowo zgłębiać, częściej się nad nim pochylać, aby następnie wprowadzać je w życie, zarówno całej wspólnoty, jak i poszczególnych jej członków.