Diakonia jedności

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;  i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić,  tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga” (1 Kor 1, 26-29).

Nic dodać nic ująć. To właśnie grupa animatorów powołanych do służby naszej wspólnocie:

Moderator: br. Michał Kiełbasa OFM Cap. (an. grupy po ONŻ 3°)

Odpowiedzialna świecka: Katarzyna Guzy (an. grupy ONŻ 3°)

A także:  Krzysztof Kochan (an. grupy po ONŻ 3°)

              Alicja Marchewka (an. grupy ONŻ 3°)

  Katarzyna Guzy (an. grupy ONŻ 3°)

              Katarzyna Grabiec (an. grupy ONŻ 2°)

  Klaudia Szymańska (an. grupy ONŻ 2°)

              Patrycja Pająk (an. grupy OND)

              Aleksandra Czajkowska (an. grupy ODB)

              Agata Giebułtowicz & Karolina Grabiec (an. muzyczny)