Ruch Światło-Życie

220px-Witraz-foskaRuch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Jego celem jest wychowanie dojrzałych i świadomych chrześcijan.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: dzieci, młodzież, studentów, dorosłych, osoby konsekrowane, kapłanów oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Pomaga każdemu nawiązać bliską relację z Bogiem i odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Droga do tego wiedzie poprzez odpowiednią dla każdej z powyższych grup formację. Obejmuje ona cotygodniowe spotkania w małej grupie z animatorem, systematyczną indywidualną pracę uczestnika oraz uczestnictwo w corocznych rekolekcjach o charakterze przeżyciowym (tzw. oaza).  

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega” i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foskaZnak ten w pierwszych wiekach chrześcijaństwa symbolizował Chrystusa. Jezus sam mówił o sobie: „Ja jestem światłością” (J 8,12) i „Ja jestem życiem” (J 11, 25). Znak "Fos-Zoe" jest wyzwaniem dla członków Ruchu, by Chrystus stał się ich światłem i życiem, a więc, by zawierzyli Mu samych siebie i poddali się Jego prowadzeniu. Wyraża on postulat przyjęcia i wcielania w życie Słowa Bożego, które jest Światłem rozjaśniającym konkretne sytuacje życiowe i wyznaczającym drogę postępowania.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej „oazy”, która odbyła się w 1954 r. z udziałem ministrantów. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”, „Ruch Niepokalanej”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym  był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Aktualnie Ruch działa w ponad trzydziestu krajach.