Nasz założyciel

blachnicki2„Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako o ,,gwałtowniku” tego Królestwa (por. Mt 11, 12)”. Tak o ks. Franciszku Blachnickim powiedział bł. Jana Paweł II.

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku na Śląsku. Był bardzo aktywnym harcerzem. Po wybuchu wojny brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., a po kapitulacji podjął działalność konspiracyjną. Został aresztowany i przez 14 miesięcy był wieziony w Oświęcimiu, z czego 9 miesięcy spędził w karnej kompanii i prawie miesiąc w bunkrze głodowym. W 1942 r. został przeniesiony do katowickiego więzienia, gdzie skazano go na karę śmierci. Po 5. miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku, został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny. Do 1945 r. przebywał w różnych niemieckich obozach i więzieniach. W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę.

blachnicki3Po wojnie wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i 25 czerwca 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od samego początku jego życie kapłańskie było bardzo aktywne. Podejmowal liczne akcje i inicjatywy duszpasterskie. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. Wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych). Ukończył studia specjalistyczne na KUL. Bardzo pragnął, by jak najwięcej osób świeckich mogło poznać soborową naukę o Kościele i odnowionej Liturgii.

Pracując w Referacie Duszpasterskim Kurii diecezjalnej w Katowicach i w redakcji tygodnika Gość Niedzielny, zorganizował w 1957 r. społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. W sierpniu 1960 r. Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez władze państwowe, a w marcu 1961 roku ks. Blachnickiego aresztowano. Po ponad 4. miesiącach aresztu w Katowicach otrzymał wyrok 13. miesięcy więzienia z zawieszeniem na trzy lata, po czym został zwolniony. W 1963 roku ks. F. Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych zastosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. Franciszek Blachnicki opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.

ks.fb 2W grudniu 1981 r. ks. Franciszek Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oświęcimskim. 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Ks. Franciszek Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła i męskiej: Wspólnoty Chrystusa Sługi.